Zvednutí přední části

Přední zdvih je cvik, který procvičuje především přední část deltového svalu a v menší míře i střední část deltového svalu (sval, který tvoří oblé kontury ramene). Všechny cviky na zvedání paží zapojují svaly, které připevňují lopatku k hrudnímu koši.

Průvodce zvedáním zepředu:

  1. Stůjte s malým rozestupem mezi nohama
  2. Držte činky dlaněmi dolů (overhand grip)
  3. Nechte činky opřené o přední nebo boční stranu stehen
  4. Nadýchněte se a zvedněte činky rovně do výšky ramen
  5. Při provádění cviku se nadechněte
  6. Cvičení opakujte, např. 15x3

Dobré rady pro cvik Front Raise: Cvik lze provádět vždy s jednou paží, abyste izolovali a lépe se zaměřili na jednotlivé svaly. Cvik lze tedy provádět i vleže na břiše na šikmé lavici.