Zvedání lýtek ve stoje

Existuje mnoho různých způsobů, jak provádět zdvihy lýtek ve stoje. Často se provádějí s činkou v kovářském stojanu, ale můžete je provádět i ve stoje na zátěžové desce, jak vidíte zde ve videu.

Průvodce stojícími lýtky:

  1. Položte se na zátěžovou desku nebo podobnou pomůcku
  2. Jednou rukou uchopte stojan nebo stroj, abyste během cvičení stabilizovali své tělo
  3. Stůjte na jedné noze, prsty a přední částí chodidla položte na zátěžovou desku
  4. Nejprve spusťte paty co nejníže a pak se postavte co nejvýše na špičky
  5. Zopakujte toto cvičení
  6. Jdi druhou nohou

Důležité pro zvedání lýtek ve stoje: Dbejte na to, abyste se při každém opakování dostali co nejvýše na špičky. 

Fakta o zvedání lýtek ve stoje: Tento cvik je izolačním cvikem pro sval podkolenní (sval, který nám umožňuje vstát bez pádu - jedna ze tří hlav svalů, které tvoří lýtkový sval).

Dobrá rada pro cviky na lýtka ve stoje: Pokud chcete tento cvik zefektivnit, můžete přidat zátěž v podobě kettlebellu nebo činky.