Výpad s činkou ve stoje

Výpady trénují především sedací svaly. Cvičení je účinným a klasickým cvikem na spodní část těla, který klade nároky na vaši

koordinaci a rovnováhu.

Při provádění výpadů procvičujete jak přední stehna, zadní stehna a hýždě, tak i tělesné jádro (lidově nazývané core).

se musí stabilizovat. Tímto cvikem si dobře protáhnete ohýbač kyčelního kloubu a přední část zadní nohy.

Průvodce výpadem s činkou ve stoje:

 1. Stůjte s nohama na šířku boků
 2. Uchopte dvě činky nadhmatem a položte je dlaněmi k tělu
 3. V dolní poloze cviku by měl být vrchol předního stehna těsně pod rovnoběžkou s podlahou
 4. Výdech při natahování přední nohy
 5. Cvičení opakujte, např. 15x3 na každou nohu

Důležité pro výpad s činkou ve stoji:Když uděláte krok vpřed, nechte váhu celého těla.

vystupte na přední nohu. Jedná se o poměrně obtížné cvičení, protože vyžaduje velkou míru rovnováhy.

Začátečníci by měli začít s lehkými váhami.

Fakta o výpadech s činkou ve stoje: Prováděním výpadů jako součásti tréninkového programu získáte.

lepší rovnováhu a koordinaci, získáte dobrou variaci a pomocné cvičení ke dřepu, procvičíte přední stehno, zadní stehno a zadní stehno. břišní svaly v jednom cviku, trénujete také flexibilitu, dynamicky protahujete boky a vyrovnáváte asymetrii.

mezi pravou a levou.

Dobrá rada pro výpad ve stoje s činkou:Zátěž na různé svaly můžete měnit tím, že

například krátký krok vpřed, abyste se zaměřili na kvadricepsy (stehenní svaly). Nebo dlouhý krok vpřed k

zaměřte se na zadní stranu stehna a také na hýždě - zejména na gluteus maximus (velký kulovitý sval).

Tento cvik je zároveň cvikem na nohy i na zadek.

Průvodce výpady (na jedné noze):

 1. Stůjte s nohama na šířku boků
 2. Zvedněte lehkou činku a položte ji za krk, opřenou o ramenní pás
 3. V dolní poloze cviku by měl být vrchol předního stehna těsně pod rovnoběžkou s podlahou
 4. Výdech při návratu do výchozí polohy

Průvodce výpadem ve stoje s činkou:

 1. Stůjte s nohama na šířku boků.  
 2. Zvedněte lehkou činku a umístěte ji za krk, opřenou o ramenní pás. 
 3. V dolní poloze cviku by měl být vrchol předního stehna těsně pod rovnoběžkou s podlahou
 4. Výdech při natahování přední nohy
 5. Cvičení opakujte, např. 15x3 na každou nohu

Průvodce klasickými plícemi:

Dumbbell Front Lung 

Toto cvičení je určeno pro každého, ať už jste začátečník, nebo pokročilejší sportovec. Výpady procvičují především sedací svaly.

Jedná se o efektivní a klasické cvičení spodní části těla, které vyžaduje koordinaci a rovnováhu. Prováděním Výpady procvičují přední stehna, zadní stehna a hýždě, zatímco jádro těla (lidově nazývané core).

stabilizovat. Při tomto cviku se dobře protáhne ohýbač kyčelního kloubu a přední část zadní nohy. 

Průvodce předním výpadem s činkou:

 1. Stůjte s nohama na šířku boků.  
 2. Uchopte dvě činky nadhmatem a položte je dlaněmi k tělu
 3. V dolní poloze cviku by měl být vrchol předního stehna těsně pod rovnoběžkou s podlahou
 4. Výdech při návratu do výchozí polohy

Zadní výpady s činkami