Únosy kyčelního kloubu kabelem

Tímto cvikem procvičujete především Gluteus Medius a Minimus (sedací svaly), Tensor Fasciae Latae (vnější sval stehna).

Průvodce únosy kyčelních kloubů pomocí kabelů:

  1. Stůjte bokem k lanové věži - začněte pravým bokem k lanové věži (např. pokud je lano připevněno k levé noze, stůjte pravým bokem k lanové věži, vždy naproti)  
  2. Přiložte manžetu k levému kotníku
  3. Uchopte rukojeť pravou rukou
  4. Zvedněte pravou nohu na pravý bok
  5. Pomalé spuštění pravé nohy zpět do výchozího bodu
  6. Zopakujte cvičení

Při abdukci kyčelního kloubu na laně buďte opatrní: Nikdy nepoužívejte příliš velkou zátěž, protože hrozí riziko přetížení šlach a svalů.

Dobrá rada pro Cable Hip Abductions: Po tomto cviku pokračujte Cable Abductions a Cable Back Kicks, tím procvičíte vnitřní, vnější i zadní stranu jednoho lana.