Shrugs s činkami

Tento cvik můžete zařadit do tréninku ramen, zad, horní části těla nebo celého těla. 

Průvodce cvičením s činkami:

  1. Stůjte s činkou v každé ruce, s mírným rozestupem mezi nohama
  2. Činky by měly viset na obou stranách vašeho těla 
  3. Držte hlavu a krk natažené   
  4. Vytáhněte ramena nahoru a co nejvíce dozadu
  5. Pomalu spouštějte činky zpět do výchozího bodu
  6. Zopakujte cvičení

Důležité pro shyby s činkami: Paže by měly být vždy natažené. Ramena by měla odvádět práci, ne bicepsy.  

Dobré rady pro shyby s činkou: Tento cvik lze provádět s pásy, činkou nebo lany. Můžete také použít jednu činku a cvičit vždy na jedné straně.