Reverzní tlačení jednou paží

Jednoramenné obrácené tlaky jsou klasickým a dobrým cvikem na triceps.

S rukojetí provádíte cvik jednou rukou. Během tohoto cvičení trénujete tricepsy. Jednotlivé úchyty můžete měnit. (Pod, nad a přirozený úchop)

Průvodce cvičením s jednoručkami: 

  1. Stůjte čelem ke stroji
  2. Uchopte rukojeť podhmatem
  3. Přitáhněte loket ke straně. 
  4. Nadýchněte se a natáhněte paži (směrem dolů)
  5. Při provádění cviku se nadechněte
  6. Cvičení opakujte střídavě s druhou paží, např. 15x3 na každé z nich. 

Důležité při cvičení s jednoručkami vzad: Nezapomeňte mít loket zablokovaný a blízko těla. To znamená, že horní část paže by se neměla pohybovat.

Fakta o tlacích jednou paží vzad:Tricepsy jsou mnohem větší svaly než bicepsy.Tricepsy tvoří ⅔ svalstva horní části paže. 

Dobrá rada pro One-Arm Reverse Pushdown: Trénink tricepsů můžete zintenzivnit tím, že na konci cviku podržíte izometrické napětí po dobu jedné nebo dvou sekund.