Řady s činkami na dvou ramenech v předklonu

Předpažování s činkami na dvou ramenech je cvik, který procvičuje především latissimus dorsi (široký sval zádový), teres major (silný a mírně plochý sval, který se nachází ve spodní části lopatky), zadní část deltového svalu (sval, který tvoří oblé kontury ramene), a v poslední fázi kontrakce trapézový sval (sval, který se táhne od zadní části lebky a svisle dolů po obou stranách páteře až k jednomu z posledních hrudních obratlů) a rombické svaly (dva svaly, které spojují ramenní kloub a páteř).

Průvodce shyby s činkami na dvou ramenech:

  1. Stát s mírně ohnutými koleny  
  2. Předkloňte tělo dopředu v úhlu asi 45 stupňů a dbejte na to, abyste měli rovná záda.
  3. Uchopte činky s nadručním úchopem 
  4. Nadýchněte se a vytáhněte činku co nejvýše s loktem směřujícím dozadu
  5. Vydechujte při provádění cvičení 
  6. Cvičení opakujte, např. 15x3

Důležité pro shyby s činkami nad hlavou: Dbejte na to, aby byly horní končetiny mírně oddáleny od horní části těla

Fakta o shybech s činkami na dvou ramenech: Sekundárně se při něm procvičují lokty: biceps, brachialis (sval na paži, který ohýbá loketní kloub) a brachioradiální sval (sval na předloktí)

Dobrá rada pro shyby s činkami nad hlavou se dvěma pažemi: Tento cvik lze například obměnit shyby s činkami s jednou paží 

Toto cvičení je zároveň cvičením na záda, paže a ramena.