Křížení kabelů

Toto cvičení se provádí mezi dvěma lanovými věžemi. Při tomto cvičení trénujete hrudní svaly. Chcete-li si vybudovat větší hrudník a chcete-li dobře napumpovat, tento cvik na hrudník stojí za vyzkoušení.

Průvodce křížením kabelů:

  1. Na obou koncích kladek nasaďte rukojeti na nejvyšší úrovni 
  2. Stůjte uprostřed lanové věže a jednou nohou udělejte krok vzad
  3. Zatáhněte rukojeti najednou až k hrudníku
  4. Poté jděte dopředu a jednou nohou udělejte krok vpřed
  5. Předkloňte horní část těla mírně dopředu a záda držte rovně
  6. Mírně pokrčte lokty, zápěstí směřují k podlaze
  7. Zatáhněte za obě rukojeti a nechte je před sebou dole
  8. Zapněte hrudní svaly v této plně stažené poloze
  9. Pomalu se vraťte do výchozího bodu a udržujte malý ohyb v loktech
  10. Zopakujte cvičení

Důležité pro Cable Crossover:Ujistěte se, že paže a horní část těla zůstávají po celou dobu cvičení v klidu, pohyb by měl probíhat pouze v ramenním kloubu.

Dobrá rada pro křížení kabelů: Můžete měnit bod před sebou, kde se vaše rukojeti setkávají.