Abdukce boků vleže

Tento cvik je jednoduchý, ale účinný cvik na hýždě, který procvičuje jak střední a malý sval hýžďový, tak i tensor fascia latae (sval stehna na vnější straně).

Průvodce abdukcí vleže na boku:

  1. Ložte na boku na podložce s hlavou a rameny v jedné linii
  2. Ohněte spodní koleno a narovnejte druhé  
  3. Zvedněte nohu do úhlu 70 stupňů (pokud je to možné) od podlahy.
  4. Návrat do výchozí polohy

Důležité pro boční abdukce vleže na boku: Po celou dobu cvičení udržujte koleno natažené. Důležité je vědět, jak cvičení správně provádět. Pokud se cvičení neprovádí správně, je neúčinné. 

Fakta o bočních abdukcích v leže na boku: Tento cvik se často používá při tréninku prevence zranění a pokud máte potíže s aktivací hýždí.

Dobré rady pro boční abdukce vleže na boku: Můžete si zvolit různý rozsah pohybu. Nohu můžete zvednout mírně dopředu před tělo, mírně dozadu nebo přímo nahoru. Je dobré vydržet v maximálně napjatých pozicích na začátku cviku několik sekund. Tento cvik lze také ztížit, například pomocí závaží kolem kotníku nebo tréninkové gumy.